בס"ד

בס"ד

מצוות הנחת תפילין – וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל-יָדְךָ, וּלְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ

ניווט מהיר

מצוות הנחת תפילין’ היא מצווה שנהוג לעשותה מידי יום ביומו, למעט בשבתות וימי חג. על פי ההלכה יש להניח תפילין ביום ולא בלילה. בעבר רווח הנוהג בציבור, להניח תפילין במהלך כל היום ויש כאלה הממשיכים לנהוג כך גם כיום, אך רוב הציבור נוהג להניח תפילין אך ורק במהלך תפילת שחרית ולעיתים בתפילת מנחה בימי צום. ישנם בקרב הציבור החסידי המניחים תפילין של רבנו תם, בתפילת מנחה.

מצוות הנחת תפילין

הציווי בתורה אומר כך: "וְהָיָה לְךָ לְאוֹת עַל-יָדְךָ, וּלְזִכָּרוֹן בֵּין עֵינֶיךָ" (שמות, י"ג, ט'). וכמו כן בפרשת 'ואתחנן': "וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך" (דברים, ו', ח'). נחלקו הדעות[ בעניין זה, האם כוונת הפסוק הפשוטה היא ציווי להניח אביזר ייחודי כלשהו על היד והראש, או שמא מדובר בביטוי מטפורי, שמטרתו היא להורות על זכירת המצוות.

על פי המסורת וכפי שנתקבל בתורה שבעל פה, הציווי הוא על הנחת אביזר הקרוי בשם "תפילין", שצורתן, היא "הלכה למשה מסיני". המשמעות היא שצורת התפילין איננה מתוארת במקרא, אולם צוותה בהר סיני, ועברה מאז ועד היום, עפ"י מסורת תורה שבעל פה. וכפי שהתייחס לכך הרמב"ם בכתב:

"תפילין על קלף, ומזוזה על דוכסוסטוס, וספר תורה על הגויל, הלכה למשה מסיני. שי"ן של תפילין, קשר של תפילין, ורצועות שחורות, ותפילין מרובעות, ומעברתא דתפילין, הלכה למשה מסיני. נכרכות בשערן, ונתפרות בגידין, הלכה למשה מסיני"

טעמי המצווה 

בספר החינוך (מצווה 'תכא-'תכב'), מבואר טעם המצווה ועניין ארבע הפרשיות:

'לפי שהאדם בהיותו בעל חומר ימשך בהכרח אחר התאוות, כי כן טבע החומר לבקש כל הנאות אליו והערב כסוס כפרד אין הבין, אם לא שהנפש שחננו האל תמנענו לפי כחה מן החטא, וכו', ורצה המקום לזכותנו אנחנו עם הקודש, וציוונו להעמיד שומרים גבורים סביב לה, והם שנצטוינו לבל נפסיק דברי תורה מפינו יומם ולילה, ושניתן ארבע ציציות בארבע כנפות כסותנו ומזוזה בפתחינו והתפילין בידינו ובראשינו'.

והעניין בד' פרשיות אלו יותר מבשאר פרשיותיה של תורה, לפי שיש באלו קבלת עול מלכות שמים ואחדות השם יתברך ועניין יציאת מצרים, שהוא מכריח אמונת חידוש העולם והשגחת האל בתחתונים, ואלו הן יסודות דת יהודית, ולכן נצטוינו להניח יסודות אלו כל היום בין עינינו ועל לוח לבנו, כי שני אלה האיברים אמרו חכמי הטבע שהם משכן השכל ובהניחנו עליהם דברים אלה לזיכרון נתחזק בהם ונוסיף זכר בדרכי השם יתברך ונזכה לחיי עד.

הרמב"ן בפירושו על התורה, כתב דברים דומים בביאור מצווה זו.

הפרשן יפת בן עלי הלוי, המשתייך לעדת הקראים (מן המאה ה 10), מוסר את טעמיו למנהג התפילין בדרך המטפורה -"מנהג בני אדם, כאשר יחפצו שיזכרו דבר ישימו אותות על אצבעותיהם, להזכירהו הדבר אשר הם חפצים לעשות אותו, על כן חייב ה' ב"ש שישימו מעשה במצרים לפניהם תמיד לזכור את אשר חייב עלינו לתת הבכורות, ודברה התורה בלשון בני אדם". אנלוגיה מטפורית זו (שעליה חולק ראב"ע), קיימת גם בפרושי השומרונים לטעם המנהג.

מצוות התפילין היא אחת המצוות שעליהן נאמר, כי הן שקולות כנגד התורה כולה. מצוה זו היא גם אחת משלוש המצוות המהוות "אות" לקשר שיש בין הקב"ה ובין העם היהודי (2 המצוות האחרות הן שמירת השבת וברית מילה). למצוות התפילין גם יש סגולה מיוחדת להרתעת אויבים מלפגוע בעם ישראל. על הפסוק: "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא ויראו ממך", אומרים חז"ל: "אלו תפילין שבראש".

ביטוי לחשיבותה של מצוות התפילין אנו יכולים למצוא בעובדה, שאדם שלא הניח תפילין מימיו ("קרקפתא דלא מנח תפילין"), משתייך לקטגוריה אשר על כולנו להשמר מלהכלל בה, חס-ושלום!

אחת ממטרות התפילין היא לשעבד את מוחו וליבו (כלומר, את שכלו ואת רגשותיו) של האדם לבורא העולם. משום כך מניחים אותן על הראש – כנגד המוח, ועל הזרוע – כנגד הלב. גם בסדר שבו מניחים את התפילין ישנו ביטוי לעיקרון יהודי חשוב: העיקרון של "'נעשה קודם ל'נשמע'". מניחים את התפילין תחילה על היד, המסמלת את העשיה, ורק לאחר מכן על הראש, המסמל את הבנת הדברים.

באחד ממקורותינו נאמר, כי מפני קיום מצוות תפילין שמניחים על הזרוע והקדקוד, ותיקונן, יתקיים באנשי המלחמה 'וטרף זרוע אף קדקוד'. (הרבי שליט"א מליובאויטש ביקש לפרסם הלכה זו בין החיילים בתקופת מלחמת ההתשה).

חשוב מאוד שכל גבר, החל מגיל בר-מצוה, יניח בכל יום (חול) תפילין כשרות. כדאי להתפלל בהן את תפילת השחרית, אך מצווה זו כאמור עומדת בפני עצמה, ואפשר להניח את התפילין גם לאחר תפילת שחרית, לקרוא את "קריאת שמע" ולחלוץ את התפילין.

הואיל והתפילין (במיוחד אם הן זולות) עלולות להפסל במשך הזמן – והנחת תפילין פסולות היא חסרת ערך לחלוטין וכל הברכות עליהן הן ברכות לבטלה – מומלץ מאוד לתת את התפילין לבדיקה (ולפחות פעמיים בשבע שנים) על ידי סופר סת"ם מוסמך וירא-שמים, וכמובן לוודא כי ייצור תפילין בוצע כהלכה.

אוחז תפילין
לאחיזה הדוקה ונוחה של רצועת התפילין בכף היד
הנחה ברכישת 2 יח' או יותר
40 ₪ ליח'
49 ₪ ליח' 59 ₪

כולל משלוח חינם עד בית הלקוח