בס"ד

בס"ד

ההבדל בין תפילין אשכנזי מול תפילין ספרדי

ניווט מהיר

לפני שאנו דנים בשאלה האם יש ההבדל תפילין אשכנזי מול תפילין ספרדי ומהו, חשוב לציין, כי ראוי שכל אחד המניח תפילין ינהג כפי שנהגו אבותיו ולא ישנה דרכו ומנהגו. במידה ואין אפשרות לעשות זאת, יכול בן ספרד או בן אשכנז להניח תפילין אשכנז וספרד בהתאמה. אין בכך עיכוב.

תפילין אשכנזי מול תפילין ספרדי – השוואה

ככלל, יש 2 הבדלים מהותיים בין תפילין ספרד ותפילין אשכנז ויש לתת עליהם את הדעת לפני שמניחים תפילין של העדה האחרת. ההבדל הראשון : יש מחלוקת גדולה בין הראשוניםבעניין הדין על פרשיות פתוחות או סתומות. הפירוש של דין זה מתייחס למקום בו מסתיימת פרשת 'שמע' והמקום בו מתחילה פרשת 'והיה אם שמע'. הספרדים נהגו בדין זה כפי שנהג הרמב"ם ומנהגם כשר וראוי גם לבני אשכנז ועל כך אין חולק. עם זאת, רוב האשכנזים נהגו בדין זה (עפ"י המשנה ברורה וכן פוסקים רבים נוספים) ובמקביל, אנו מוצאים רבנים המשתייכים לפוסקי ספרד אשר פסלו מנהג זה.

לדעתו של הגאון הרב עובדיה יוסף,  תפילין הנעשים בשיטת הט"ז (רבי דוד הלוי סגל. ידוע בכינוי הט"ז על שם חיבורו "טורי זהב", מגדולי הפוסקים שקמו לעם ישראל. נודע בעיקר בשל חיבורו ההלכתי על השולחן ערוך)  אין לבן ספרד להניחם ואילו בנו הגאון הרב יעקב יוסף חלק עליו והתיר להניחם עם ברכה.

נסביר את שיטת הט"ז: את פרשת 'שמע ישראל ' יש לסיים לפני סוף השורה וכן משאירים רווח של פחות מ – 9 אותיות. כמו כן, את פרשת 'והיה אם שמע' מתחילים לכתוב גם כן פחות מ – 9 אותיות מתחילת השורה. וכך, בצירוף של שני הרווחים אנו למעשה יוצאים לפי שיטת הרמב"ם שמצריך פרשיה סתומה וכן יוצאים לפי שיטת הרא"ש שמצריך פרשיה פתוחה.
נסביר גם את עניין המחלוקת בין הרמב"ם והרא"ש (רבי אשר בן יחיאל. היה מגדולי פרשני התלמוד והפוסקים ובעל השפעה מכרעת על עיצוב ההלכה היהודית), לעניין פרשה פתוחה ופרשה סתומה.

שיטת הרמב"ם

על פי שיטת הרמב"ם יש לעשות שלוש פרשיות תפילין ראשונות של תפילין פתוחות ופרשיה רביעית יש לעשותה סתומה ואילו לפי דעתו של הרא"ש, כל ארבעת הפרשיות צריכות להיות פתוחות.
מעבר לכך, הרמב"ם והרא"ש חלוקים גם בעניין צורת הכתיבה של הפרשיות הפתוחות והסתומות. כלומר, איך נכון לכתוב פרשיה פתוחה ו/או פרשייה סתומה.
גם לפי שיטת הרמב"ם וגם לפי שיטת הרא"ש ישנן כמה צורות כתיבה, שעל פיהן ניתן לכתוב פרשיה פתוחה או סתומה, אולם, נמצאה גם שיטה שלפי דעת הרמב"ם היא סתומה ולפי דעת הרא"ש היא פתוחה. לכן, כיום אנו נוהגים על פי שיטה זו, בכדי לצאת ידי שתי השיטות.

תפילין אשכנזי מול תפילין ספרדי – אופן הנחת התפילין

הבדל נוסף בין תפילין אשכנזי ותפילין ספרדי טמון באופן הנחת התפילין על היד (בקטע של הליפוף של הרצועה סביב הזרוע). ליפוף רצועות התפילין סביב הזרוע שונה בין מנהגי האשכנזים והספרדים. האשכנזים נוהגים ללפף את הרצועה (לרוב 7 כריכות) מבחוץ כלפי פנים ואילו והספרדים כורכים את הרצועה כלפי חוץ. בכל מקרה, זה לא משנה כיצד תבחרו לכרוך – צורת הליפוף אינה מעכבת את מצוות הנחת תפילין.

אוחז תפילין
לאחיזה הדוקה ונוחה של רצועת התפילין בכף היד
הנחה ברכישת 2 יח' או יותר
40 ₪ ליח'
49 ₪ ליח' 59 ₪

כולל משלוח חינם עד בית הלקוח