בס"ד

בס"ד

הקשר בין תפילין, טלית וקריאת שמע, והדין לגביהם

ניווט מהיר

על פי חז"ל, יש חובה לקרוא קריאת שמע של שחרית יחד עם עם התפילין! קיראו על הקשר והדין לגבי תפילין טלית וקריאת שמע.

בפרשת ‘שמע’ (דברים ו, ח) נאמר: “וּקְשַׁרְתָּם לְאוֹת עַל יָדֶךָ וְהָיוּ לְטֹטָפֹת בֵּין עֵינֶיךָ”, וכן נאמר בפרשת ‘והיה אם שמוע’ (דברים יא, יח): “וּקְשַׁרְתֶּם אֹתָם לְאוֹת עַל יֶדְכֶם וְהָיוּ לְטוֹטָפֹת בֵּין עֵינֵיכֶם”. אין זה מן הראוי לקרוא פסוקים אלו ללא התפילין על ידכם. עוד אמרו חז"ל: כל הקורא קריאת שמע ללא תפילין – כאילו מעיד עדות שקר בעצמו (מסכת ברכות יד, ב).

על תפילין, טלית וקריאת שמע

גם מי שאין בידיו תפילין, צריך לקרוא קריאת שמע. היות ושתי מצוות אלו אינן מעכבות זו את זו, אז גם אם לא זכה לקיים מצוות תפילין, לפחות יזכה לקיים מצוות קריאת שמע ולא ייחשב כמעיד עדות שקר, מאחר והוא מוגדר 'כאנוס' (מסכת ברכות, מ”ב מו, לג).

גם את תפילת 18 (תפילת עמידה) בזמן שחרית, ראוי להתפלל עם תפילין, מאחר וזהו חלק מקבלת עול מלכות שמיים בשלמות (מסכת ברכות טו, א).

נשאלה שאלה לגבי מי שאין לו תפילין ויכול הוא להשאילן מחבירו לאחר שזה סיים את התפילה ואז יוכל להתפלל לבדו עם תפילין עליו. האם עדיף שיתפלל במניין ללא תפילין, ולאחר התפילה רק יניח את התפילין עם ברכה, או שעדיף שיתפלל את כל תפילת עמידה ביחידות עם תפילין?

דעת רוב הפוסקים היא שמוטב להתפלל עם תפילין ביחידות. ואם בכל זאת רוצה להתפלל עם המניין ללא תפילין, ואח”כ להניח תפילין עם ברכה, רשאי.

התעטפות בציצית

בנוסף, ראוי גם להתעטף בציצית לפני התפילה, כפי שנאמר בפרשה השלישית של קריאת שמע העוסקת במצוות ציצית. יש להגידה תוך שמקיימים את המצווה ועטופים בטלית. כמו כן, במהלך אמירת תפילת קיראת שמע, נוהגים לאחוז את ציציות הטלית ולנשקן מספר פעמים. וגם מי שמתהלך עם טלית קטן ובכך למעשה מקיים את מצוות ציצית, צריך שיתעטף גם בטלית גדול וכל זאת לכבודה של תפילת שחרית. יודגש, כי בקרב רוב יוצאי עדת אשכנז, לפני הנישואין הם נוהגים להסתפק בטלית קטן ורק לאחר החתונה מתחילים להתעטף בטלית גדול בתפילת שחרית.

נשאלת השאלה, האם מותר לקרוא קריאת שמע קודם תפילת עמידה וללא תפילין?

ובכן, עפ"י שו"ע (סי’ ס’) נפסק, שאדם שקרא קריאת שמע בלא ברכותיה יצא ידי חובה, והוסיף שיחזור ויקרא קריאת שמע בזמן התפילה עם ברכותיה. מרן המ”ב כתב, שהטעם לכך הוא בכדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה (קריאת שמע). מרן הגרש”ז פסק, שכאשר רואה אדם שהחזן עומד להתחיל בחזרת הש”ץ, ידלג על קריאת שמע ויתפלל יחד עם הציבור.

ולעצם הדין עצמו – כאשר אדם קורא קריאת שמע ללא תפילין, קודם התפילה, וזאת על מנת לקרוא קריאת שמע בזמנה, כתבו הפוסקים שאין בכך כמי שמעיד עדות שקר בעצמו, מאחר ולאחר מכן יקרא קריאת שמע עם תפילין. ועדיף לעשות כך, כיוון שזמן קריאת שמע הוא מדאורייתא.

אלא שלפי טעם זה, אסור לדלג על קריאת שמע, אפילו כדי להתפלל תפילת עמידה במניין, כיוון שבמעשה זה, נחשב כמעיד עדות שקר בעצמו. לפיכך, כאשר יגיע בברכות לקריאת שמע – יקרא ויחתום בברכת “גאל ישראל” יחד עם החזן ויתפלל תפילת לחש יחד עם כל הציבור.

כאמור –  אדם שבתוך התפילה אומר ברכות קריאת שמע וקורא את קריאת שמע ללא תפילין וטלית ויש ביכולותו להשיג תפילין וטלית – נחשב כמעיד עדות שקר. ולכן אם אין לו טלית ותפילין, ימתין אחר ברכת “ישתבח”, יקבל את התפילין מחבר שסיים תפילתו ויאמר ברכות קריאת שמע ישראל אפילו שלא נחשב כמתפלל במניין.

תפילין מאדם אחר

לעניין הלקיחה של תפילין מאדם אחר, חשוב לציין הערה חשובה מאד מבחינה הלכתית – קודם הנחת תפילין של חברו יראה שהן בגודל שיכול להניחם במקום הראוי וכפי שצריךאו יבקש רשות להקטין או להגדיל את ההיקף של רצועות תפילין מהודרות או פשוטות, שאם לא כן יצא שכרו בהפסדו.

באותו אופן יש לשים לב שהתפילין של יד תואמות את מנהג הנוטל אותו מצד מיקום היו”ד וצד הקשירה, ורק לאחר מכן לברך עליהן ולהניחן.

האוחז תפילין של אות עבור קשר של תפילין חזק יותר, אינו מפריע או משפיע על עניינים אלה בשום צורה שהיא.

אוחז תפילין
לאחיזה הדוקה ונוחה של רצועת התפילין בכף היד
הנחה ברכישת 2 יח' או יותר
40 ₪ ליח'
49 ₪ ליח' 59 ₪

כולל משלוח חינם עד בית הלקוח