בס"ד

בס"ד

מהם ההבדלים בין תפילין של רש"י לתפילין של רבינו תם?

ניווט מהיר

על פי רבנו תם, יש לערוך את הפרשיות לפי הסדר הבא – "קדש לי", "והיה כי יביאך", "והיה אם שמע", "שמע". ואילו בתפילין על פי רש"י (שהן גם הרגילות והמקובלות כיום ומכונות 'תפילין של רש"י), הפרשיות ערוכות לפי הסדר הכתוב בתורה: "קדש לי", "והיה כי יביאך", "שמע", "והיה אם שמע". קיראו על ההבדלים בין תפילין של רש"י לתפילין של רבינו תם.

ההבדלים בין תפילין של רש"י לתפילין של רבינו תם  – סדר הכתיבה

ההבדל בין שיטת רש"י לשיטת רבנו תם לגבי סדר מקום הפרשיות, יוצר גם הבדל בסדר כתיבת הפרשיות של יד. להלן "כסדרן" (כסדר כתיבתן בתורה).

לפי שיטת רש"י: כותבים את ארבע הפרשיות בזו אחר זו לפי סדר כתיבתן בתורה ואילו לשיטת רבנו תם, כיון שאת הפרשיות צריך לכתוב כאמור "כסדרן", אך סדר מקומן אינו "כסדרן", לא ניתן לכתוב אותן בזו אחר זו כשיטת רש"י, אלא יש לכתוב אותן לפי הסדר הבא: ראשית, כותבים את פרשת "קדש לי" ואת פרשת "והיה כי יביאך", לאחר מכן משאירים עמוד ריק עבור פרשת "והיה אם שמע", מדלגים עליו וכותבים את פרשת "שמע" בסוף הקלף. לאחר מכן חוזרים לעמוד הריק וכותבים עליו את פרשת "והיה אם שמע".

מקום יציאת שיער העגל

ההבדל בין שיטת רש"י לשיטת רבנו תם יוצר גם הבדל במקום יציאת קצוות שיער העגל (הכרוך סביב פרשת "והיה אם שמע"). בתפילין של רש"י, פרשת "והיה אם שמע" נמצאת בבית הרביעי (מימין) ולכן את קצוות שיער העגל משחילים בחור הנמצא בין הבית הרביעי לבית השלישי. ואילו בתפילין של רבנו תם, פרשת "והיה אם שמע" נמצאת בבית השלישי (מימין) ולכן את קצוות שיער העגל משחילים בחור שבין הבית השלישי לבית השני.

לפי שיער העגל הנראה בתפילין של ראש מבחוץ, ניתן בקלות להבחין בין תפילין של רש"י לתפילין של רבנו תם גם לאחר סגירת בתי התפילין. בתפילין של רש"י שיער העגל נראה בין הבית הרביעי לבין הבית השלישי (מימין). בתפילין של רבנו תם שיער העגל נראה באמצע הבתים של ראש (סה"כ 4 בתים).

ההבדל בפרשיות

בנוסף, מחלוקת זו יוצרת גם הבדלים בין פרשיות של רש"י לבין פרשיות רבנו תם הקשורות לפרשה פתוחה ופרשה סתומה. כלומר, בצורתן של השורות האחרונות של הפרשיות "והיה כי יביאך" ו"והיה אם שמע". נסביר:

ההבדל בצורתה של השורה האחרונה של פרשת "והיה כי יביאך" הוא כדלקמן: בפרשיות לפי שיטת רש"י, השורה האחרונה של פרשת "והיה כי יביאך", מסתיימת בתוך השורה ולאחריה יש 'רווח בשיעור' (9 אותיות) עד לסוף השורה, וזאת מכיוון שהפרשה שלאחריה ("פרשת "שמע"), היא פרשה פתוחה. ואילו בפרשיות לפי שיטת רבנו תם, השורה האחרונה של פרשת "והיה כי יביאך" מסתיימת ברווח שהוא פחות משיעור (פחות מ 9 אותיות), וזאת מכיוון שהפרשה שלאחריה, פרשת "והיה אם שמע", היא פרשה סתומה.

ההבדל בצורת השורה האחרונה של פרשת "והיה אם שמע" בין רש"י לרבינו תם: בפרשיות לפי שיטת רש"י, השורה האחרונה של פרשת "והיה אם שמע" מסתיימת בסוף שורה ואילו בפרשיות לשיטת רבנו תם, השורה האחרונה של פרשת "והיה אם שמע" מסתיימת בתוך שורה ולאחריה יש 'רווח כשיעור' עד לסוף השורה, וזאת כיון שהפרשה שלאחריה, פרשת "שמע", היא פרשה פתוחה.

מנהג הנחת התפילין – ההבדלים בין תפילין של רש"י לתפילין של רבינו תם

מנהג הנחת תפילין של רבנו תם, היה שמור בעבר אך ורק ליחידי סגולה. לפי השולחן ערוך (שולחן ערוך אורח חיים לד ג): "לא יעשה כן אלא מי שמחזק ומפורסם בחסידות" וזאת מפני שיש בדבר יוהרה. אולם, לעומתו, כתב הרב קוק בספרו הראשון 'חבש פאר' (פרק ח): "הן נמצאים בעמנו אנשים אשר יראת ה' מצאה קן בלבבם, להדר להניח גם תפילין דרבנו תם… וכבר התירו פרושים את הדבר שאין לחוש בזה ליוהרה, הלא בספרן של צדיקים האחרונים ז"ל הדברים מפורשים…". למעשה, בקהילות החסידים והספרדים, הרבה נוהגים להניח גם תפילין של רבנו תם, בעוד שבקהילות אשכנז, הדבר פחות מקובל.

אלו המניחים תפילין של רבנו תם, בנוסף לתפילין של רש"י, נוהגים בד"כ לחלוץ תחילה את התפילין של רש"י לאחר קדושה או בזמן אמירת "אשרי" ולהניח ללא ברכת הנחת תפילין את התפילין של רבינו תם. יש הנוהגים, (בעיקר מקובלים ואלו שהולכים עם התפילין על ידם כל היום), להניח שני זוגות תפילין קטנים – אחד של רש"י ואחד של רבנו תם.

כתב בעל הטורים (רבנו יעקב בן אשר), כי מאחר ונפלה מחלוקת בין הגאונים, "יש מהם סוברים כדברי רש"י ויש מהם כדברי רבנו תם, ולפי שנחלקו בו גאוני עולם ותפילין של אלו פסולין לאלו, ואמרו חכמים מקום יש בראש להניח בו שני תפילין וכן גם בזרוע – לכן אדם ירא שמים יצא ידי שניהם ויעשה ב' זוגות תפילין ויניח שניהם.

תוספות וקושיות

  • מסתבר כי רבנו תם, הניח 'תפילין של רש"י' בהגיעו למצוות. מדוע אם כן, החליט יום אחד לשנות מנהגו ולהחליף את התפילין שהניח?
  • הגר"א לא הניח תפילין של רבנו תם, כי סבר, שאם נצטרך לקיים את חובת כלל המחמירים בהנחת תפילין, יהא עלינו להניח שישים וארבע זוגות של תפילין…
  • כיצד התהוותה מחלוקת בדבר שנוהגים בו יום יום? הלוא כל אדם מניח את התפילין שהניח אביו – עד שנגיע למשה רבנו. ואם כן נשאלת השאלה אלו תפילין הניח משה רבנו? של רש"י או של רבנו תם?

אוחז התפילין של 'אות', מתאים גם לתפילין של רש"י וגם לתפילין של רבנו תם ואין זה משנה כלל, מאחר והאוחז מונח בקצה הרצועה של יד ואינו קשור כלל לסדר הנחת הפרשיות בתוך הבתים.

אוחז תפילין
לאחיזה הדוקה ונוחה של רצועת התפילין בכף היד
הנחה ברכישת 2 יח' או יותר
40 ₪ ליח'
49 ₪ ליח' 59 ₪

כולל משלוח חינם עד בית הלקוח