בס"ד

בס"ד

תקנון תנאי שימוש באתר אות פדן ותנאי הרכישה

 1. תקנון זה, מסדיר את התנאים לשימוש באתר האינטרנט של אות פדן (להלן: "התקנון" ) או תנאי השימוש או תנאי הרכישה.

 2. הצפייה והשימוש והרכישה באתר כפופים לכל הוראות התקנון והוראות כל דין.

 3. המשתמש באתר מאשר בעשותו כן כי הוא קרא את הוראות התקנון והוא מסכים להן ומתחייב לפעול בהתאם.

 4. אות פדן רשאית ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות תקנון זה כולן או חלקן וכל מסמך אחר המסדיר את תנאי ההתקשרות בין קהל לקוחותיה לבינה.

 5. השימוש בלשון זכר בעת כתיבת תקנון זה הינו לשם הנוחות בלבד וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד. האמור בלשון יחיד יש לקרוא בלשון רבים לפי העניין ולהיפך.

 6. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות ונועדו לשם הנוחות בלבד.

 7. מובהר, כי כלל התנאים בתקנון זה כפופים לכל דין נוהג לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ותקנותיו.

 8. מובהר כי אם יקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת שסעיף בתקנון זה אינו עומד בכפיפה אחת להוראות דין כלשהו, לא תהיה לכך השפעה על נפקות משפטית של סעיפים אחרים בתקנון זה.

 9. בכל מקום בו רשום אות פדן הכוונה היא לרבות מפעילי אתר האינטרנט, וכל מי שמטעמה.

תנאי הרכישה באתר אות פדן

 1. ככלל, רכישות המבוצעות באתר אות פדן מנוהלות באמצעות אות-פדן ואשר פרטיה מפורטים בסיפא לתקנון זה.

 2. במקרים שונים, יתכן כי המוצר יסופק בפועל ע"י אות-פדן גם באמצעים אחרים, מלבד אתר האינטרנט ופרטי בית העסק יימסרו על גבי חשבונית הרכישה או במסמך אחר אשר ישלח ללקוח מיד עם סיום הרכישה.

 3. התנאים המופיעים בתקנון זה ו/או הרכישה כפופים לדיני מדינת ישראל לרבות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 והתקנות אשר הותקנו על פיו ובכל מקרה של התנגשות הוראות הדין גוברות.

 4. הזמנה באמצעות האינטרנט : ניתן להזמין מוצרים באמצעות אתר האינטרנט של בית העסק על ידי מילוי טופס בקשה להזמנה (לאחר הוספת המוצר לסל הקניות שבאתר). לאחר ביצוע ההזמנה, תשלח אליך הודעה ו/או מייל המאשרים את ביצוע ההזמנה.

 5. במקרים בהם יעלה הצורך, יצור נציג בית העסק קשר טלפונית. ההזמנה תקפה רק לאחר הוצאת חשבונית וביצוע תשלום.

 6. טעות קולמוס – פורסם מחיר גבוה ו/או נמוך באופן קיצוני ביותר ממחירו הממוצע הנוהג ו/או פורסם מוצר שלא קיים עוד ו/או מפרט ו/או סרטון/תמונה להמחשה אשר נפלה בהם טעות הקלדה ו/או תקלה, תהיה אות פדן רשאית לבטל את העסקה בכפוף להודעה לקונה. באם נתקבל תשלום, הרוכש יקבל החזר כספי באופן מידי.

 7. משלוחים עד הבית: בית העסק מספק שירות של משלוחים עד הבית. השירות מוענק בכל הארץ, אולם תחת מגבלות של תדירות הקווים בחברות השילוח המספקות את השירות. ועל כן משלוחים למקומות רחוקים או מעבר לקו הירוק יכולים לחרוג מזמן המשלוח המצוין באתר. המחיר הסופי של המשלוח הוא כפי שימסר על ידי בית העסק, טרם חיוב העסקה במידה ודמי המשלוח יהיו בשונה מהמפורט באתר.

 8. עלות המשלוח: עלות המשלוח היא כפי שמצויין באתר והינה בנוסף לעלות ההזמנה עצמה אלא אם כן צויין במפורש אחרת.

 9. אפשרויות התשלום בעת ההזמנה: ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות העברה בנקאית או באמצעות אפליקציה לביצוע תשלום בלבד. היום בו התקבל אישור אודות העברה הינו המועד ממנו יתחילו למנות ימי האספקה.

 10. בעת ביצוע הזמנה באתר, לא ניתן לשלם באמצעות המחאה או מזומן.

 11. אספקת מוצרים ברכישה באתר אות פדן, תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים עד לבית הלקוח. למען הסר הספק, ימי עסקים הינם ימי א' עד ה' לא כולל יום ו', שבת, ערבי חג, חג וימי שבתון. במעמד אספקת המוצר יתכן וידרש להציג לשליח מסמך מזהה רשמי ואשר פרטיו תואמים את פרטי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה.

 12. בעת מסירת המוצר, עשוי להתבצע אימות בין הלקוח לבין פרטי ההזמנה אותה ביצע.

מדיניות ביטול עסקה אשר בוצעה באתר האינטרנט של אות פדן

 1. רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

 2. ביטול עסקת מכר מרחוק תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק דלעיל ואשר מתומצתים להלן למען הנוחות. למען הסר הספק, בכל מקרה של התנגשות בין התמצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו.

זכויות קנייניות וסימני מסחר

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים ,המפרטים וכל מידע אחר באתר ו\או הקשור בו, הינם בבעלותה הבלעדית של אות פדן ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור אות פדן .

אין לעשות שימוש בסימני המסחר אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב ע"י אות פדן.

לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר אות פדן באם לא עברו 14 יום מקבלת המוצר וזאת באמצעות פניה במכתב, טלפון, בפנייה מקוונת (דרך אתר האינטרנט) או דוא"ל: sales@otpadan.com , טלפון : 03-500-7008 בין השעות 10:00 לבין 19:00 מדי יום ובימי ו' בין השעות 9:30 לבין 13:00, בדואר רשום לכתובת: ת.ד 11, רמת השרון, 4710001, 

צרכן שהוא אדם בעל מוגבלות, אזרח ותיק (מגיל 65 ומעלה) או עולה חדש יהיה זכאי לבטל עסקה כאמור תוך 4 חודשים המועדים המפורטים בס' 30 .

לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר אשר קיבל או עקב אי התאמה בין המפורסם לבין יכולותיו של המוצר בפועל יקבל את מלוא כספו בחזרה.

החזרת התשלום תתבצע בתום 14 ימים ורק אם הושב המוצר נשוא העסקה אל אות פדן.

תשלומים

 1. תשלום בכרטיס אשראי יתבצע בכרטיס אשראי העונה להגדרה של כרטיס אשראי בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו-1986.

 2. לא יתאפשר תשלום בהמחאה/צ'ק

 3. תשלום בהעברה בנקאית – ניתן לבצע תשלום גם באמצעות העברה בנקאית לחשבון אות פדן. לקבלת פרטי חשבון יש לחייג 035007008. בדומה לתשלום בכרטיס אשראי, המוצר/ים יסופק/ו אך ורק לאחר קבלת אישור על ביצוע ההעברה.

ביטול עסקה שנכרתה באתר אות פדן

 1. ביטול עסקה לאחר הפקת החשבונית ו/או החזרת הטובין, אפשרי בתנאי שלא נעשה שימוש בטובין, באריזה תקינה ומקורית תוך 14 יום מתאריך הפקת החשבונית. ותחויב בדמי ביטול בסך 20 שקלים ליחידה ובתוספת עמלת סליקה.

 2. החזרת מוצר לאחר 14 יום תהיה בהסכמת בית העסק בלבד ותחויב בדמי ביטול בסך 25 שקלים.

 3. מקרים בהם לא תהיה ללקוח הזכות לבטל עסקה שנכרתה באתר אות פדן:

  1. טובין פסידים

  2. מוצר אשר לא יוחזר באריזתו המקורית וללא כל פגם.

אחריות

 1. אות-פדן אחראית כלפי הלקוח לפעולתו התקינה של המוצר במידה והשימוש בו נעשה בתנאים רגילים, לתקופה הנקובה (להלן-תקופת האחריות)

 2. כל אחריות הינה לתיקון ו/או החלפת מוצר. האחריות למוצר שיתוקן ו/או יוחלף תמשיך ליתרת תקופת האחריות ממועד הרכישה, ולא תוארך עקב תיקונו או החלפתו.

 3. בתקופת האחריות תדאג החברה לתיקון ו/או תחליף, ללא תשלום, מוצר שיראה לחברה פגום ואשר לפי שיקול דעתה בלבד נפגע עקב עבודה בתנאי שימוש רגילים ו/או שקיים פגם ביצורו.

 4. במידה ולא קיים המוצר במלאי החברה ו/או נפסק יצורו, תחליף החברה את המוצר הפגום במוצר שווה ערך באיכותו ובביצועיו ו/או טוב יותר, ובכפוף לדין.

 5. יש לתאם את משלוח המוצר מראש בטרם שליחתו ע"י הלקוח. מוסכם בזאת, מראש ובמפורש כי החברה רשאית לבדוק ו/או לתקן כל מוצר שקיבלה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. כאשר הלקוח יישא במלוא הוצאות המשלוח של המוצר לאות פדן.

 6. קבלת המוצר לבדיקה אינה מהווה הכרה בפגם או קלקול כלשהו במוצר ואינה מהווה התחייבות מטעם אות פדן.

 7. במקרים הבאים לא תחול האחריות על המוצר :

  1. נזק פיזי נראה לעין ו/או כל נזק אחר שלטעמה של החברה אינו בשליטתה אשר נגרם כתוצאה משימוש שאיננו תואם את ייעודו של המוצר ו/או משימוש לא נכון במוצר ו/או מתאונה ו/או מכוח עליון לרבות רעידת אדמה, שריפה, ברק, מלחמה, נפילה, מים ומקרים נוספים עליהם אין לאות פדן שליטה